دلتنگی ها

عاشقانه

گـیرم که در بـاور تو به خـاک نشــسـتــه ام و سـاقـه هـای جــوانم از ضربه های تبرهایت زخم است با ریشه چه می کنی ؟ گـیرم که بر سـر ایـن بـام بنشسته در کمین پرنده ای پرواز را علامت ممنوع میزند با جوجه های بنشسته در آشیانه چه می کنی ؟ گـیرم که می زنـی گـیرم که می بُـری گـیرم که می کـشی با رویش ناگزیر جوانه چه می کنی ؟؟؟

+نوشته شده در شنبه 10 اسفند‌ماه سال 1387ساعت08:04 ق.ظتوسط پریا | نظرات (5)

نظرات (5) نظرات (5)